GVO/HVO

Levensbeschouwelijk onderwijs

Humanistisch Vormend Onderwijs (HVO) / Godsdienst Vormend Onderwijs (GVO)

Op onze school wordt HVO en GVO in alle groepen gegeven. Deze lessen worden verzorgd door een extern bureau en worden gegeven door gekwalificeerde leerkrachten. 

Alleen voor de onderdelen HVO of GVO kunnen kinderen vrijstelling van de lessen krijgen. Deze mogelijkheid bestaat wanneer de ouders principiële bezwaren hebben tegen het volgen van HVO/GVO onderwijs. Kinderen die niet meedoen, krijgen vervangend onderwijs aangeboden (taakwerk).