Het bestuur

OS  de Romte valt onder het bevoegd gezag van de holding Adenium.

Adenium is de holding met de dochter OPO Furore en PCBO Smallingerland.

Alle openbare reguliere basisscholen in Tytsjerksteradiel en de Smallingerland vallen onder de stichting OPO Furore evenals een openbare speciale basisschool en een opvangschool voor buitenlandse kinderen.
Tevens kent OPO Furore een samenwerkingsschool in Smallingerland (Rottevalle).

Onder PCBO Smallingerland vallen de christelijke scholen in Smallingerland en de samenwerkingsscholen in Drachtster Compagnie, Oudega en Opeinde.

De dagelijkse bestuurlijke en administratieve gang van zaken wordt afgehandeld door een servicebureau. De holding Adenium wordt aangestuurd door het College van Bestuur onder leiding van Dhr. Bas van Loo en Dhr. Thijs Praamstra.