Kinderwoud

Kinderwoud Kinderopvang heeft diverse Buitenschoolse opvang (BSO) locaties in de gemeente Tytsjerksteradiel.  De  pedagogisch  medewerkers  van  Kinderwoud  verzorgen  de  buitenschoolse opvang voor de Master Fennemaskoalle in BSO Piipba, in hetzelfde gebouw. Zij zorgen ervoor dat uw kind een veilig onderkomen heeft in een huiselijke sfeer.

Bij Kinderwoud is BSO echt vrije tijd. De kinderen bepalen voor een groot deel zelf wat ze gaan doen. Ze kunnen rustig bijkomen na schooltijd, lekker spelen met vriendjes of worden begeleid naar hun sport of muziekles. Kinderwoud organiseert diverse activiteiten die aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Welke activiteiten dat zijn, kunt u op de activiteitenladders bekijken die op de website staan van Kinderwoud: www.kinderwoud.nl. U kunt denken aan knutselen, sport en spel, kunst en muziek. De kinderen bepalen voor een belangrijk deel zelf wat ze gaan doen en daarom vinden ze de BSO vooral erg leuk. Bij Kinderwoud heeft uw kind elke dag een mooie dag!

Wat zijn de mogelijkheden?

Jaarcontract

Opvang na schooltijd tijdens schoolweken, in de schoolvakantieweken en op schoolvrije dagen op de contractueel vastgelegde dagen. Uw kind heeft gegarandeerd een plaats tijdens de schoolvakanties.

Schoolwekencontract

Naschoolse opvang tijdens schoolweken. U bepaalt zelf hoeveel extra dagdelen vakantieopvang u nodig heeft.

Voorschoolse opvang (VSO) regulier

Dit is opvang voor schooltijd vanaf 07.30 uur tot aanvang van de school. Het contract is zowel los af te sluiten als in combinatie met de overige contracten.

Incidentele vakantieopvang

Voor als u zo nu en dan opvang nodig heeft tijdens de schoolvakanties.

Flexibele opvang BSO (VSO of NSO)

Niet op vaste dagen of tijden kinderopvang nodig? Informeert u naar de mogelijkheden.

Wat kost het?

Kinderwoud biedt kwaliteit tegen een scherpe prijs. Bekijkt u op de website van Kinderwoud welke contractvorm het beste bij uw situatie past en welk tarief daarbij hoort. Op deze website vindt u ook informatie over de kinderopvangtoeslag en hoe u die kunt aanvragen.

Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt zich eenvoudig aanmelden via de website  www.kinderwoud.nl of telefonisch contact opnemen met de afdeling Planning & Plaatsing van Kinderwoud, tel. 0513-610825.