0511-431675
Maatregelen coronavirus

Maatregelen coronavirus

Vanaf maandag 8 februari zijn alle basisscholen weer volledig open. Uit OMT-advies blijkt dat het verantwoord is dat het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer open gaan. Om de verspreiding van het virus te voorkomen, gelden er extra maatregelen op basisscholen.
Naast deze extra maatregelen moet iedereen zich aan de basisregels (1,5 meter afstand, geen handen schudden, handen wassen en hoesten/niezen in de ellenboog) houden. Dat is de beste manier om verspreiding van het virus te voorkomen.

Om de school veilig te kunnen openen gelden er een aantal afspraken. Ouders en verzorgers worden door middel van een Parro-bericht door de directie op de hoogte gesteld van de maatregelen. Daarnaast is er extra aandacht voor hygiëne en ventilatie binnen de school.

Op de website van rijksoverheid vindt u veel informatie over het Coronavirus en het basisonderwijs.

Aangepaste school- en pauzetijden

Om het aantal contacten te beperken hanteren wij gespreide begin- en eindtijden en gespreide pauzes. Wij hanteren, tijdelijk, de volgende school- en pauzetijden.

Schooltijden:

  • groep 1/2a: 08.45 – 14.15 uur (Géke en Corine)
  • groep 1/2b: 08.30 – 14.00 uur (Jacqueline en Lucie)
  • groep 3: 08.30 – 14.00 uur
  • groep 4/5: 08.30 – 14.00 uur
  • groep 5/6: 08.45 – 14.15 uur
  • groep 7/8: 08.45 – 14.15 uur

Pauzetijden:

  • groep 3: 09.45 – 10.00 uur en 11.45 – 12.00 uur
  • groep 4/5: 10.00-10.15 uur en 12.00-12.15 uur
  • groep 5/6: 10.15-10.30 uur en 12.15-12.30 uur
  • groep 7/8: 10.30-10.45 uur en 12.30-12.45 uur
Ouders en externen in de school en op het plein

Er wordt scholen sterk afgeraden ouders of andere volwassenen op school toe te laten. Dit betekent dan ook dat ouders en verzorgers in principe niet op het plein of in de school mogen komen.
Ook zullen er zo min mogelijk andere volwassenen (externen) binnen de school aanwezig zijn. Hiervoor worden bewuste keuzes gemaakt. Dit kan alleen als het noodzakelijk is voor onderwijs en zorg. Er vindt dan altijd een gezondheidscheck plaats.

Wel of niet naar school?

Kinderen mogen niet in alle gevallen naar school. Zij blijven bij verkoudheidsklachten thuis en kunnen zich laten zich testen. Ook als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus.
Als u twijfelt kunt u altijd contact opnemen met de GGD of de beslisboom gebruiken. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.