0511-431675
Onze groepen

Onze groepen

Onze groepen

Hoe wordt er gewerkt op de Romte?

Op OS de Romte werken we in groepen, waarin kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten. We werken deels met heterogene groepen, deels
met homogene groepen, dat heeft te maken met het aantal leerlingen en leerkrachten.

Een paar groepen bij elkaar noemen we een “bouw”; zo onderscheiden we:
▪ De onderbouw: groep 1 en 2
▪ De middenbouw: groep 3 t/m 5
▪ De bovenbouw: groep 6 t/m 8

De indeling wordt gedaan op een zodanige wijze, dat elk kind zich optimaal kan ontplooien op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch terrein.

De groepsindeling voor schooljaar 2022-2023 is als volgt:

  • groep 1/2
  • groep 2/3
  • groep 4
  • groep 5
  • groep 6/7
  • groep 7/8