Ouderbijdrage

Om verschillende activiteiten zoals bv. het Sinterklaas- en Kerstfeest te kunnen bekostigen vragen wij van u een vrijwillige bijdrage die geïnd wordt door de Ouderraad.

In bijgevoegde brief kunt u lezen hoe deze bijdrage opgebouwd is.

Brief ouderbijdrage