0511-431675
Oud papier

Oud papier

Oud papier

Oud papier inzamelen door de school

De gemeente Tytsjerksteradiel haalt nog steeds het oud papier op en geeft hier een vergoeding voor aan de school. Door deze bijdrage kunnen wij als school en ouderraad de ouderbijdrage relatief laag houden. De coördinatie hiervan ligt bij de OR en de school.

U zult begrijpen dat we uw hulp nodig hebben om het oud papier te verzamelen.
Gezien het grote aantallen gezinnen op school betekent dit, dat u ca. 1 x per 1 ½ jaar gevraagd wordt om te helpen.

Hier onder vindt u de lijst met namen en wanneer u ingedeeld bent. Mocht u niet kunnen dan rekenen wij erop dat u zelf voor vervanging of een ruiling zorgt.
De bedoeling is dat u op de dag dat u ingepland staat om 18.30 uur bij voormalig 'it Lemieren' aanwezig bent.

Spelregels:

  • Het dragen van reflecterende hesjes is verplicht, deze ontvangt u vooraf van de school. Een eigen hesje mag natuurlijk ook.
  • Iedereen gaat mee op eigen risico
  • Advies is om degelijke kleding en goed schoeisel te dragen.

We hopen op een ieders medewerking. Namens team en de kinderen alvast hartelijk dank!