0511-431675
Bibliotheek op school

Bibliotheek op school

Bibliotheek op school
100%
min
33%

Het belang van lezen

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving en daar heeft iedereen belang bij.

Er is op onze school een leesconsulent van de bibliotheek (Akkerins Smidstra). De leesconsulent brengt tijd door op school en zorgt daar niet alleen dat de collectie up-to-date blijft, maar voert in de klassen leesbevorderende werkvormen uit, als voorbeeld voor de leerkracht. De resultaten worden jaarlijks uitgebreid gemonitord.