0511-431675
Missie

Missie

Missie

Op OS de Romte wordt vanuit respect voor ieders geloofsovertuiging gewerkt. We zijn een school waar leerlingen uit alle gezindten en culturen welkom zijn en waar men van elkaar kan en mag leren. De leerlingen kunnen in een rustige en veilige sfeer zichzelf zijn en van daaruit tot leren komen. Door duidelijke regels zorgen wij ervoor dat leerlingen zich gehoord en veilig voelen, dat zij gezien en gewaardeerd worden door het hele team.
Vanuit deze gedachte geven wij vorm aan onze identiteit. Dit doen we middels onze lessen levensbeschouwing en wekelijkse lessen HVO en GVO voor alle leerlingen.
OS de Romte biedt onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Leerlingen hebben de mogelijkheid zich op eigen niveau te ontwikkelen. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te laten ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Het team voelt zich verantwoordelijk dit uit te dragen en zij zullen zich laten leiden door de volgende intenties:
- het doel om uit ieder kind het optimale resultaat te willen halen
- een professioneel contact tussen ouders, leerlingen en tussen de leerkrachten onderling
- het blijven ontwikkelen van de organisatie
- professionalisering van de individuele leerkrachten
- elkaar steunen waar dat nodig is

Een school waar kinderen, ouders en leerkrachten een gezamenlijk doel voor ogen hebben.