0511-431675
Visie

Visie

Visie

Onderwijs met het oog op de toekomst

Met behulp van de hedendaagse techniek en moderne onderwijs- en leermethoden wordt toekomstgericht, stimulerend onderwijs gegeven. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren. We onderschrijven het belang van een kennissamenleving en beseffen ons ook dat het gaat om innovatie, creativiteit en de ontwikkelingen van digitale middelen en media. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan onderwijs met oog op de toekomst, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat.

De leerkracht

De spil van de klas is de professionele leerkracht die door opleiding, vervolgcursussen en ervaring adequaat toegerust is voor zijn/haar taak. Het leveren van kwaliteit op onderwijskundig gebied is de hoofdtaak van de leerkracht, maar daarnaast speelt de leerkracht een grote rol in de goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving. Als leerkrachten stralen wij uit dat wij plezier hebben in het werken met de leerlingen en benaderen hen op een positieve manier. Een goede en plezierige relatie met de leerlingen is een essentiële voorwaarde voor het leerproces.