Schooltijden

OS de Romte werkt volgens het 5 gelijke dagen model.

Dit houdt in dat de leerlingen om 8.30 uur starten met de lessen en deze eindigen om 14. 00 uur.

Hoe ziet de dag voor de kinderen er over het algemeen uit:

08.30 uur; start van de les
10.00 uur; gezamenlijk fruit eten.
10.15 - 10.30 uur; pauze
12.00 - 12.15 uur; gezamenlijk eten
12.15 - 12.30 uur; pauze
12.30 - 14.00 uur; les
14.00 uur alle kinderen zijn vrij

Tijdens het eten van fruit en tijdens de middagpauze is er een activiteit zoals bv voorlezen en/of wordt er gekeken naar het jeugdjournaal. Dit is namelijk geen pauzetijd.