0511-431675

Kom kijken op de Romte

Bent u op zoek naar een fijne school voor uw zoon of dochter? Kom dan eens langs om sfeer te proeven en te ervaren hoe wij met elkaar omgaan. Onze directeur geeft u graag een rondleiding. Maak telefonisch of via de site een afspraak voor een kop koffie en kijkje in onze school.

Home

OS de Romte in beeld..

Ontmoetingsschool de Romte; De naam geeft al aan dat de school in een ruimtelijke omgeving staat, maar wat nog belangrijker is, dat wij de leerlingen ruimte geven zich optimaal te ontwikkelen op persoonlijk, sociaal en cognitief gebied. Belangrijk in onze naam is ook ‘ontmoetingsschool’. Wij vinden het van belang dat al onze leerlingen samen opgroeien en samen naar school gaan. De school wil een onderdeel zijn van de gemeenschap in het dorp, we ontmoeten elkaar. De leerlingen van de OS de Romte zijn, na een fusie tussen It Lemieren en de Master Fennemaskoalle, gehuisvest in het gebouw wat voorheen de Master Fennemaskoalle was. Het gebouw dateert uit de jaren zeventig en heeft in 2018 er een tijdelijk lokaal bij gekregen als gevolg van de fusie. Het huidige schoolgebouw voldoet niet meer aan de eisen van het hedendaagse onderwijs. Er wordt momenteel toegewerkt naar een nieuwe school, een Integraal Kind Centrum, in het dorp.