0511-431675
Een kijkje in onze school

Een kijkje in onze school

Een kijkje in onze school

MISSIE

Ontmoetingsschool de Romte;

De naam geeft al aan dat de school in een ruimtelijke omgeving staat, maar wat nog belangrijker is, dat wij de leerlingen ruimte geven zich optimaal te ontwikkelen op persoonlijk, sociaal en cognitief gebied.

Belangrijk in onze naam is ook ‘ontmoetingsschool’.

Lees verder
Een kijkje in onze school

VISIE

Aan het einde van de basisschool dienen de kinderen de basisvakken op een voor ieder kind zo goed mogelijk niveau te beheersen, zodat ze goed toegerust naar het vervolgonderwijs kunnen doorstromen. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, zorgen voor maatwerk. We werken hier doelgericht aan en de basisvakken staan centraal.

Lees verder
Een kijkje in onze school

SPEERPUNTEN

Wat staat er op OS de Romte centraal? Wij blijven ons steeds ontwikkelen en willen ons graag op een aantal onderdelen onderscheiden.
Hoe geven wij vorm aan levensbeschouwelijk onderwijs? Wat is ons aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling?

We lichten graag onze speerpunten toe!

Lees verder
Een kijkje in onze school

Identiteit

Onder identiteit wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen; het uit zich door het omgaan met elkaar , het pedagogisch handelen en het onderwijs.
Onze ontmoetingsschool biedt zowel vanuit het openbaar als het christelijk onderwijs uitgangspunten en is daardoor algemeen toegankelijk. Zij baseert haar activiteiten op normen en waarden die voortkomen uit het christendom en andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen.

Bent u nieuwsgierig hoe we vorm geven aan levensbeschouwelijk onderwijs?

Lees verder
Een kijkje in onze school

Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Lees verder
Een kijkje in onze school
100%
min
100%

Scholen op de kaart

Via scholen op de kaart vindt u nog meer gegevens en cijfers van onze school. Dit geeft een goed beeld van de kwaliteit en ontwikkelingen op onze school.

naar scholen op de kaart