0511-431675
Schoolgids

Schoolgids

Schoolgids

Schoolgids

Via onderstaande link opent u de schoolgids van OS de Romte voor schooljaar 2020-2021. Deze gids geeft informatie aan ouders, wat de school uw kind te bieden heeft en wat u van de school mag verwachten en wat wij van u verwachten. Onze schoolgids is bedoeld voor ouders, die nog voor de keuze staan naar welke school zij hun kind laten gaan. Daarnaast natuurlijk ook voor ouders, die al gekozen hebben voor onze school en die alles nog eens rustig willen nalezen of bepaalde informatie op willen zoeken. In de gids beschrijft de school haar visie op onderwijs en welke doelen zij nastreeft. We vertellen iets over de opzet van ons onderwijs en de zorg voor kinderen. Een optimaal resultaat voor ieder kind, een persoonlijke benadering van de ouders en een zelfstandige werkhouding van kinderen zijn daarbij zaken die de school erg belangrijk vindt. In de schoolgids informeren wij u daarom uitgebreid over deze onderwerpen.